UA-113402340-1

REKLAMÁCIE A VRATENIE TOVARU

REKLAMÁCIA

Na všetok tovar sa vzťahuje záruka 24 mesiacov. Zákazník je povinný pred prvým použitím výrobku riadne sa oboznámiť s návodom a so záručnými podmienkami (odkaz na návod a záruku).

V prípade, že doručený tovar bol poškodený alebo nekompletný, tak nás čo najskôr kontaktujte na tel. čísle 0918 504 297 alebo emailom na info@hodinkyadam.sk

Poškodený tovar kupujúci zašle na adresu (ak sa s predávajúcim nedohodne inak):

Adam Hrubovčák – hodinkyADAM.sk

Brekov 177, 066 01 Humenné

Je dôležité tovar dobre zabaliť a poslať so všetkými náležitosťami (visačky, certifikát, faktúra, návody, krabička...) a vyplneným reklamačným listom (odkaz na stiahnutie).

VŠETKY ZÁSIELKY ZASIELAJTE AKO DOPORUČENÝ BALÍK BEZ DOBIERKY.ODPORÚČAME TOVAR PRI JEHO ZASIELANÍ NA REKLAMÁCIU POISTIŤ, ALE TÚTO SLUŽBU NEPREPLÁCAME!

Celé znenie reklamačných podmienok nájdete na odkaze Reklamačný poriadok (odkaz na reklamačný poriadok)

Pred reklamáciou alebo vrátením tovaru nás prosím kontaktujte emailom info@hodinkyadam.sk alebo na tel. čísle. 0918 504 297

VRÁTENIE TOVARU

Zákazník má právo do 14 dní od prevzatia tovaru odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu.

Zákazník si môže vymeniť tovar za iný, alebo mu budú zaslané peniaze za vrátený tovar a to prevodom na jeho účet najneskôr do 14 dní od doručenia tovaru dodávateľovi.

Všetok zakúpený tovar, príslušenstvo ako aj všetka dokumentácia (box, visačky, návody, certifikáty atď.) musí byť nepoškodená, v pôvodnom stave, inak si vyhradzujeme právo odmietnuť vrátený výrobok, prípadne účtovať poplatok za poškodenie alebo iné znehodnotenie výrobku.

Neprelepujte originálne balenie, príslušenstvo alebo výrobok.

Vrátený tovar nesmie obsahovať žiadne známky nosenia, alebo iných vlastných úprav či zásahov do výrobku.

Všetok vrátený tovar podlieha najprv dôkladnej kontrole a až po absolvovaní kontroly bude tovar vymenený alebo budú vrátené peniaze.

Tovar, ktorý chce kupujúci vrátiť/vymeniť zašle na adresu (ak sa s predávajúcim nedohodne inak):

Adam Hrubovčák – hodinkyADAM.sk

Brekov 177, 066 01 Humenné

Je dôležité tovar dobre zabaliť a poslať so všetkými náležitosťami (visačky, certifikát, faktúra, návody, krabička...) a vyplneným Formulárom na odstúpenie od zmluvy (odkaz na stiahnutie).

VŠETKY ZÁSIELKY ZASIELAJTE AKO DOPORUČENÝ BALÍK BEZ DOBIERKY.ODPORÚČAME TOVAR PRI JEHO ZASIELANÍ NA REKLAMÁCIU POISTIŤ, ALE TÚTO SLUŽBU NEPREPLÁCAME!

Celé znenie reklamačných podmienok nájdete na odkaze Reklamačný poriadok (odkaz na reklamačný poriadok)

Pred reklamáciou alebo vrátením tovaru nás prosím kontaktujte emailom info@hodinkyadam.sk alebo na tel. čísle. 0918 504 297